За нас

ИНВЕКС СЕКЮРИТИ” е водещо дружество за охрана, транспорт и логистика на опасни товари класове 1 и 7, както и 3-9 при транспортирането им в Европейският съюз и трети страни, в съответствие с Международните конвенции ADR, IMO, IMDG и RID, консултации по ADR, системи за управление, оценка на риска, оценка на съответствието, проекти по Европейски фондове, разработки и други.

Дружеството притежава дългогодишен професионален опит в организирането и осъществяването на транзитно преминаване и трансфери на опасни товари с взривни и радиоактивни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси, пиротехнически изделия. Има представители в страните от Европейската общност и извън нея, което способства за бързото и качествено изпълнение на предлаганите услуги.

 

 

Дружеството е лицензирано от Министерство на Вътрешните работи, Главна дирекция „Oхранителна полиция“ за осъществяване на охранителна дейност на територията на Република България с национални лицензи № 1102 и 1415 на основание чл. 5 от Закона за частната охранителна дейност.

Дружеството:

 

  • Поема пълна имуществена отговорност при нанесени материални щети на охраняваните обекти при виновно неизпълнение на поетите задължения;
  • Гарантира качеството на своите услуги.

„Инвекс Секюрити” провежда политика за управление и развитие, като спазва основните принципи:

  • Социална отговорност като работодател;
  • Коректност в трудовите отношения;
  • Инвестиране в повишаване на квалификацията и професионалното усъвършенстване прилагайки съвременни програми за целта.

 

Ние сме дружеството което може да ви осигури специлен пакет на предлаганите от нас услуги, който да отговаря на вашите изисквания.

Контакти

бул. Ген. Тотлебен 34, 1606 София

Връзка с нас

10 + 5 =